juli 14, 2024

Om

SmartCity blev i 2009 etableret som en Erhvervsdrivende Fond, stiftet af Aalborg Universitet med midler fra Region Nordjylland. Formålet har siden været at virke som facilitator for netværk indenfor vidensformidling og teknologioverførelse i byggeerhvervet i Region Nordjylland. Gennem forretningsudvilking, innovative løsninger og produkter skal SmartCity være med til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser indenfor byggeriet og de relaterede erhverv.

Det er derudover fondens formål at facilitere de netværk af virksomheder og institutioner, der understøtter fondens formål, som gennem partnerskabelse og vidensdeling ønsker at være en del af en stærk klynge, der arbejder ud fra målsætningen om, at vi sammen kan skabe større resultater.

SmartCity har igennem en række afklarings- og udviklingsprojekter bidraget til etablering af nye samarbejdsrelationer og udbygning af eksisterende samarbejder i branchen

En lang række af de førende virksomheder i Danmark, inden for byggeindustrien, er tilknyttet netværket SmartCityDK.

Projektprogram 1 har været 15 virksomhedsprojekter, som har involveret mere end 40 nordjyske virksomheder, der har gennemført konkrete udviklingsprojekter om nye, smarte løsninger til byggeriet.

Projektprogram 2, som har fokus på energirigtigt byggeri, udarbejdes af 9 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, som hver har udpeget en eller flere demonstrations projekter. Ønsket med projektprogram 2 er at bygge videre på erfaringer med netværkskabelse, og dermed skabe ny viden og samarbejdsrelationer mellem byggeerhvervet og projektdeltagerne fra kommuner, Regionen og uddannelsesinstitutioner.