maj 28, 2024
Skilsmisse

Antallet af skilsmisser er steget gevaldigt over de sidste år. Hvorfor? Måske fordi det er nemt? Eller måske fordi, vi gifter os uden at have tænkt over, at forelskelse ikke varer evigt. Udvikler den sig ikke til kærlighed, så er der udsigt til konflikter, der ikke kan håndteres via et kursus. En skilsmisse bliver nødvendig. Og her er det så, at en god skilsmisseadvokat skal hjælpe jer, så I kan komme igennem en meget vanskelig og pinefuld proces.

I tror måske ikke, at det er pinefuldt at blive skilt? Folk, der har prøvet det, siger alle, at det er smertefuldt og psykisk meget svært. Også selvom I er enige om, hvordan jeres bodeling skal ske.

Forældremyndighed til hvem?

I skal nemlig tackle svære spørgsmål om forældremyndighed. Det er altid et tema i skilsmissesager: Hvem skal have forældremyndigheden over børnene? Det kan udvikle sig til at blive et punkt, hvor de to parter i skilsmissesagen virkeligt viser hinanden deres had og måske også bliver totalt uigenkendelige, fordi de måske griber til handlinger og udtalelser, som ingen kunne forestille sig, at de kunne udføre. Sådan er det bare. Som advokat med speciale i samværssager kan det blive meget belastende. Der er jo tale om, at et lille menneskes liv måske bliver ødelagt for altid, hvis den forkerte forældre får forældremyndigheden – eller blot adgang til at være sammen med barnet i nogle timer.

Viden er vigtigt for advokaten

En skilsmisseadvokat skal derfor have adgang til alle oplysninger om jer og jeres forhold, så han kan hjælpe med at finde den bedste løsning for dem, der ikke kan bestemme for sig selv: Børnene. Det er i første omgang advokatens opgave. Dernæst er det hans opgave at sørge for, at begge parter er informeret om konsekvenserne af deres handlinger og af den beslutning, som dommeren når frem til under retssagen. Der skal nemlig ofte en retssag til, førend en skilsmisse er endelig og de to parter er frisat fra hinanden.

Det er jo det, som det handler om: En skilsmisse betyder, at to parter, der har indvilget i at dele alt med hinanden, har fundet ud af, at det vil og kan de ikke. De vil derfor sættes fri fra alle de regler, som et ægteskab medfører. Fx sådan noget som beskatning og fælles ejendom. Det eneste, de ikke vil frisættes fra, er børnene. I sådan et tilfælde, kan det godt tænkes, at en beslutning om at tildele forældremyndigheden til en af parterne kan ændres på et senere tidspunkt. Der skal så søges om fuld forældremyndighed, og sagen skal tages op igen.

Utroskab er ofte årsagen

Der kan også være særlige grunde til, at en af partnerne ønsker sig en skilsmisse. Utroskab er ofte en grund til skilsmisse. Ligesom vold i familien også er det. Stofmisbrug kan også være en grund til at en part søger skilsmisse. I disse tilfælde kan det sagtens tænkes, at den anden part ikke vil skilles. Og her er en dygtig skilsmisseadvokat virkelig nødvendig. Det handler nemlig om, at den part, som ønsker skilsmisse skal kunne føle sig sikker i fremtiden – sammen med børnene.