Det er svært at tænke “Smart City” uden at tænke på infrastruktur og miljø, og netop det emne er ganske vigtigt og tilsvarende følsomt. Der hersker jo en generel kultur om “hver mand sin bil”  – omend det er et mere jysk end københavnsk fænomen. Og netop i København er der særlig god grund til at tænke ud af boksen, når det gælder transport i bymidten. Trafikken er jo håbløs, og miljøet lider under de mange forbrændingsmotorer.

En cyklende låsesmed

Nogle har faktisk taget fat om opgaven og på én og same tid løst adskillige problemer, som håndværksfirmaer og servicefirmaer ellers kæmper med i og omkring København. Det er firmaet “Den Cyklende Låsesmed”, som i snart nogle år har gjort sig bemærkede i bybilledet. Transporten fra opgave til opgave foregår nemlig på en specialbygget cykel, hvor det rullende værksted er foran. Sådan lidt a la Long John.

Lynhurtig transport

Låsesmeden kommer frem markant hurtigere end hvis han kørte i en varebil, som de fleste ellers gør det. Trafikpropper eller tæt trafik betyder absolut ingen forsinkelse for ham. Cykelstinettet i centrum er jo yderst velbygget og vokser stadig, og det er faktisk lidt af en gåde, at ikke flere servicefirmaer, der har muligheden, har set lyset i dette koncept.

Låsesmed i den indre by

Det er klart, at Den Cyklende Låsesmed har en vis begrænsning rent geografisk. Han cykler ikke til Køge for eksempel. Og som han også selv er inde på, er det en forudsætning for at kunne drive denne type virksomhed, at der er et tilstrækkeligt kundeunderlag indenfor cykelafstand så at sige. Vi kommer næppe til at se konceptet i Vestjylland for eksempel – men i Esbjerg kunne det såmænd sagtens gøres.

Fra firmaets base rykkes der ud til alle de opgaver en låsesmed udfører – for eksempel oplukning, udskiftning af låse, omkodning af låse og tyverisikring generelt – til blandt andet Frederiksberg, hvor firmaet efterhånden er bydelens mest benyttede låsesmed. Mange boligforeninger firmaets lynhurtige og professionelle service til for eksempel omkodning af låse.